• ವೃತ್ತಿಪರತೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಸೇವೆಯು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ!
 • sales@erbiumtechnology.com
473nm ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಲೇಸರ್

473nm ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಲೇಸರ್

 • 473nm ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಲೇಸರ್-600

  473nm ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಲೇಸರ್-600

  600mW ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ನೀಲಿ ಲೇಸರ್

  ಸುಲಭ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಚಿತ

  ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ

 • 473nm ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಲೇಸರ್-200

  473nm ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಲೇಸರ್-200

  ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರ

  ಕೊಲಿಮೇಟೆಡ್ ನೇರ ಕಿರಣ

  ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಫೋಕಸ್

  ಸುಲಭ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಚಿತ

  ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ